Informacje reklamowe na temat odnośników kierujących do stron partnerskich.

Strona Komparido.pl zawiera linki reklamowe kierujące do partnerów, którzy płacą Komparido.pl pośrednio za ich umieszczenie. Partnerzy płacą Komparido.pl tylko, jeśli użytkownik po kliknięciu i rozpoczęciu sesji na stronie docelowej wykona na stronie partnera konwersję – transakcję lub inną zdefiniowaną przez partnera. 

Linki reklamowe dzielą się na stronie Komparido.pl na dwa typy: linki w artykułach oraz linki w katalogach (zakładka „Przeglądaj produkty”).

Partnerzy Komparido.pl nie mają wpływu na miejsce i sposób umieszczenia linków, a więc treści redakcyjne (artykuły) i prezentowane w nich produkty są wyłącznym wyborem redakcji Komparido.pl.

Linki umieszczone w katalogach (zakładka „Przeglądaj produkty”) są prezentowane w oparciu o filtry wybrane przez użytkownika.